Miten opit hyödyntämään älylaitteita kommunikoinnin tukena nopeasti ja tehokkaasti?

 

Nykyaikana jokaisella kulkee mukanaan erilaisia älylaitteita – matkapuhelimia ja tabletteja. Osa laitteista kulkee jopa taskussa ja nämä ovat erittäin käteviä työkaluja kommunikoinnin tukemiseen.

Kurssilla tutustumme erilaisiin mahdollisuuksiin kehittää kommunikointia älylaitteiden avulla sekä käymme läpi tähän tarkoitukseen kehitettyjä sovelluksia. Lisäksi käymme läpi muita arkea helpottavia sovelluksia, jotka tukevat omatoimisuutta ja toiminnanohjausta.

Tilaa Älylaitteet -verkkokurssin vuoden käyttöoikeus hintaan 95 €. Lisäksi saat bonuksena Oikeus kommunikointiin ja Yleistä AAC-keinoista -verkkokurssit sekä vuodeksi Kommunikoinnin tukijat -yhteisön jäsenyyden.

Paina tästä ja opiskele älylaitteiden käyttöä kommunikoinnin tukena jo tänään!

Tilaus sisältää käyttöoikeuden verkkokursseihin yhdeksi vuodeksi.

Ensimmäisen vuoden hinta 95 €. Seuraavien vuosien hinta 50 € / vuosi. Tilauksen voi maksaa maksukortilla tai laskulla. Tilaus on toistaiseksi voimassa oleva ja voit päättää tilauksen milloin tahansa päättymään käynnissä olevan tilausjakson päätteeksi.

Bonuskurssien eli Yleistä AAC-keinoista ja Oikeus kommunikointiin -verkkokurssien sekä Kommunikoinnin tukijat -yhteisön käyttöoikeus on voimassa tilausjakson ajan.

Tunnukset on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Mikäli haluat tilata palvelun työyhteisöllesi, ota yhteyttä sähköpostilla [email protected].

"Suosittelisin koulutusta kaikille ihmisten kanssa työskenteleville.

Jo muutamilla helpoilla vinkeillä kuka vaan voi helpottaa kanssakäymistä puhetta tukevia tai korvaavia keinoja käyttävän ihmisen kanssa."

"Olen todella tyytyväinen koulutuksen antiin ja sain paljon vahvistusta omille taidoille."

Hyväksytään tosiasiat...

Älylaitteiden hyödyntämisen opettelu keskellä hektistä arkea on haastavaa...

Selkeä askel askeleelta -malli puuttuu

Mistä älylaitteiden hyödyntäminen kannattaa aloittaa ja mitä applikaatioita on syytä ottaa käyttöön? Monesti epävarmuus ja askel askeleelta -mallin puuttuminen estävät hyödyllisten menetelmien viemisen arkeen.

Kouluttautuminen on KALLISTA!

Erilaiset kurssit ja koulutukset antaisivat paljon tietoa ja osaamista, mutta kustannukset nousevat herkästi liian suureksi. Lisäksi koulutuksiin osallistuminen vie monesti kohtuuttoman paljon aikaa.

Tiedon vieminen käytäntöön vaikeaa

Uuden oppiminen on inspiroivaa, mutta miten tieto viedään kommunikaatiotilanteisiin? Netin kautta löytyy paljon arvokasta tietoa, mutta ei siitä, miten älylaitteita hyödynnetään tehokkaasti arkisissa kommunikointitilanteissa.

Tutustu Älylaitteet-verkkokurssiin

Ainoa suomenkielinen edullinen ja tehokas puhetta tukevien sekä korvaavien keinojen verkkokoulutus.

Tietoa puhetta tukevista keinoista

Ymmärrys puhetta tukevista keinoista ja kyky hyödyntää keinoja kommunikointitilanteissa mahdollistavat kommunikoinnin tukijana toimimisen.

Lisää osaamista ja varmuutta

Kaikkea ei tarvitse osata heti, vaan yksittäisenkin keinon tuominen mukaan keskusteluun lisää molemminpuolista ymmärrystä merkittävästi.

Varmuus kommunikoinnin tukemiseen

Pelkkä keino ei itsessään tuo tuloksia. Opit miten ja millaisissa tilanteissa keinoja on syytä hyödyntää, jotta oikeus kommunikointiin toteutuu.

Liity 1000+ ihmisen joukkoon, jotka ovat osallistuneet Kommunikaatio Ilon koulutuksiin!

20+ koulutusvideota

Kattavat koulutusvideot opettavat tarvittavat keinot, joilla tuet puhetta ja päätöksentekoa.

Kuukausittainen webinaari

Esitä kysymyksiä ja osallistu keskusteluun puhetta tukevien keinojen käytöstä sekä päätöksenteon tukemiseta.

Harjoitteita

Teoriatiedon lisäksi helposti omaksuttavia harjoitteita, joiden avulla voit alkaa välittömästi tukemaan kommunikaatiota ja päätöksentekoa.

Ja paljon muuta!

Selaa alaspäin nähdäksesi, mitä kaikkea koulutus sisältää.

Opit käyttämään älylaitteita kommunikoinnin tukena kuin ammattilainen:

Oikeus kommunikointiin -verkkokurssi

Jokaisella on oikeus kommunikointiin

 • Oikeus kommunikointiin perustuu sekä Suomen Lakiin että kansainväliseen ihmisoikeuslakiin
 • Opit tukemaan kommunikointia, jotta oikeus toteutuu
 • Opit ottamaan keskustelutilanteessa oikean roolin, jotta tukeminen onnistuu

Mitä kommunikointi on?

 • Ymmärrät, mistä kommunikoinnissa pohjimmiltaan on kyse
 • Kykenet havainnoimaan, miten kommunikointi ja sen haasteet näkyvät arjessa
 • Ymmärrät, että kommunikointi on laaja kokonaisuus – paljon muutakin kuin tahdon ja mielipiteen ilmaisua

Toimiva ympäristö kommunikoinnille

 • Opit, millaiset olosuhteet ovat otollisia helpon ja luontevan kommunikoinnin onnistumiselle
 • Saat konkreettisia työkaluja ja harjoitteita toimivan kommunikaatioympäristön luomiseen

Esteettömyys arjessa

 • Ymmärrät, mitä kommunikoinnin esteettömyys on
 • Opit tarkastelemaan esteettömyyttä tasavertaisuutena, yksilöllisyyden huomioimisena sekä erilaisuuden hyväksymisenä
 • Kehität kykyäsi varmistaa, että esteettömyys toteutuu arjessa – kyse on muustakin kuin rampista portaikossa

Muistisääntö PAUSSI

 • Opit muistisäännön, joka auttaa pysähtymään vuorovaikutushetkeen
 • Muistisääntö tukee paremmaksi vuorovaikuttajaksi kehittymistä

Yleistä AAC-keinoista -verkkokurssi

Kuka hyötyy puhetta tukevista keinoista

 • Tietoa siitä, kuka hyötyy AAC-keinoista
 • Tietoa siitä, minkälaisissa tilanteissa puhetta tukevia keinoja voi hyödyntää

AAC-keinot

 • Opit tietämään mitä AAC-lyhenteellä tarkoitetaan
 • Syvennät tietoa AAC-keinoista

Mallittaminen

 • Mallittaminen on yksi tärkeimmistä asioista, joilla puhetta tukevat keinot saadaan osaksi arkea
 • Saat rohkeutta ja osaamista mallin näyttämiseen

Nopeat vinkit ilmaisun tukemiselle

 • Vinkkejä, joiden avulla voit heti aloittaa ilmaisun tukemisen
 • Vinkkejä piirtämiseen, älylaitteen hyödyntämiseen sekä käsien ja ilmeiden käyttöön

Tavoitteet kommunikoinnille

 • Tavoitteiden tekeminen auttaa ottamaan askelia kohti kommunikoinnin tukijana olemista
 • Selkeät askeleet tukevat arkea ja varmistavat onnistumisen

Älylaitteet-verkkokurssi

Kommunikointiin tarkoitetut sovellukset

 • Saat yleistietoa kommunikointisovelluksista
 • Vinkkejä kommunikointisovelluksista, joita voi käyttää iOS- ja Android-laitteilla 

Videoita sovellusten hyödyntämisestä

 • Löydät runsaasti esimerkkivideoita tilanteista, joissa ilmaistaan, kerrotaan mielipiteitä ja tehdään valintoja hyödyntäen kommunikointisovelluksia

Sovellus tukemassa toiminnanohjausta

 • Tietoa, mitä sovelluksia voi hyödyntää toiminnanohjauksen tukena, jotta siirtymätilanteet onnistuvat paremmin

Puhe tekstiksi ja teksti puheeksi

 • Opit hyödyntämään sovelluksia ja laitteiden helppokäyttötoimintoja siihen, miten puhe muodostuu tekstiksi ja teksti puheeksi

Arkea helpottavia sovelluksia

 • Saat tietoa ja osaamista, miten sovellusten avulla voidaan tukea ajanhallintaa ja muistia
 • Opit hyödyntämään sovelluksia monipuolisesti arjen tilanteiden mukaan

Kommunikoinnin tukijat -yhteisö

Verkkokurssien yhteydestä löytyvä keskustelualue, josta löydät jatkuvasti täydentyvän materiaalipankin.
Saat vinkkejä muiden kokemuksista, voit aloittaa uuden keskustelun sekä osallistua käynnissä oleviin keskusteluihin.
Kommunikoinnin tukijat -yhteisön jäsenillä on Hennan tuki, joten et jää yksin haastavienkaan kommunikaatiotilanteiden kanssa.

Innostus kommunikoinnin tukemiseen

 • Ylläpidämme yhdessä innostusta ja osaamista puhetta tukevien keinojen käyttöön

Osaaminen kasvaa

 • Uudet ideat, joita yhteisössä tuodaan esille, kasvattavat osaamista toimia kommunikoinnin tukijana

Keskustelu yhteisön jäsenten kanssa

 • Yhteisöön kuuluu ihmisiä, jotka ovat kaikki kiinnostuneita kommunikoinnin tukemisesta
 • Keskusteluiden myötä opimme toinen toisiltamme sekä saamme vertaistukea
Paina tästä ja tilaa Älylaitteet-verkkokurssi!

Tutustu kouluttajaan

Henna Sillanpää

Kommunikaatio ILOn takana olen minä; Henna Sillanpää. Kommunikoinnin tukemisen ilostuttaja.

Valmistuin 2006 talvella lähihoitajaksi ja kymmenen vuotta sen jälkeen puhevammaisten tulkiksi. Ennen yrityksen perustamista toimin viisi vuotta ohjaajana erityisryhmien kansanopistolinjalla, Keski-Pohjanmaan kansanopistolla. Minulla on myös työkokemusta päiväkodilta, vanhustyöstä, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnasta ja asumisyksiköistä.

Perustin yritykseni, Kommunikaatio ILOn elokuussa 2016, halusta ja innosta tehdä työtä
puhevammaisten, kielihäiriöisten sekä heidän läheisten kanssa. Kesällä 2018 valmistuin OIVA-ohjaajaksi, jolloin sain lisää osaamista ja intoa vuorovaikutuksen tukemiseen.

Mitä teen kommunikaatio-ohjaajana?

Tuon iloa ja ratkaisuja kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen haasteisiin, tukemalla puhevammaista tai kielihäiriöistä sekä hänen lähipiiriään. Kohtaan asiakkaan yksilöllisesti, hänen ainutlaatuisuutta tukien ja arvostaen. Löydän ratkaisuja, joilla helpotetaan arkea ja innostutaan kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta.

Olen päivittäin tekemisissä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien kanssa, kuten tukiviittomien, kuvien ja kuvakansioiden, kommunikointisovellusten ja -laitteiden kanssa.

Asiakkaan yksilöllinen tukeminen ensiarvoisen tärkeää

Olen monipuolinen kommunikoinnin tukemisen asiantuntija, joka näkee ihmisen. Minulta ei ideat lopu, sillä olen sinnikäs ja periksiantamaton asiakkaan tukija, joka on valmis kokeilemaan kaikenlaisia ratkaisuja, jotta kommunikointi- ja vuorovaikutushetket olisivat onnistuneita ja ilontäyteisiä :)

Katso alta verkkokoulutuksen tilaus- ja käyttöohjeet

 

Verkkokoulutuksen tilaaminen on helppoa ja turvallista. Voit maksaa tilauksen maksukortilla tai laskulla.

Korttimaksujen maksunvälittäjä on kansainvälisesti toimiva ja hyvämaineinen Stripe.

Verkkokurssin käyttäminen onnistuu helposti verkkoselaimella tai mobiililaitteella. Tietoteknisiä erityistaitoja ei tarvita.

Voit käyttää kurssimateriaaleja kätevästi myös Kajabin maksuttomalla mobiiliapplikaatiolla. Aplikaation asennus onnistuu:

iPhonella ja iPadilla AppStoren kautta.

Android-laitteilla Play-kaupan kautta.

Yllä olevalta videolta löydät tilausohjeen sekä kurssimateriaalien käyttöohjeen sekä verkkoselaimella että Kajabin mobiiliapplikaatiolla.

Paina tästä ja tilaa Älylaitteet-verkkokurssi!

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

 • Pienten lasten kanssa työskenteleville
 • Kehitysvammaisten kanssa työskenteleville
 • Vanhusten kanssa työskenteleville
 • Perheille, jossa on kommunikoinnissa tukea tarvitseva henkilö
 • Kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään osaamista kommunikaation tukemisessa