Opi tukemaan kommunikointia ja hyödyntämään puhetta tukevia keinoja

 

Puhetta tukevien keinojen käyttö antaa mahdollisuuden ilmaisulle silloinkin, kun puhuminen on syystä tai toisesta vaikeaa.

Puhetta tukevat keinot osaksi arkea -verkkokoulutus on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa mahdollistaa ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisen sekä toimia arjessa kommunikaation tukijana. Koulutus on tehokas keino oppia hyödyntämään erilaisia puhetta tukevia tekniikoita ja tuomaan näitä osaksi arkea.

Voimassa vain rajoitetun ajan!

Tilaa nyt Tukiviittomat ja Kuvat kommunikoinnin tukena -verkkokurssit yhteishintaan 190€ NYT 95€!

Saat kaksi kurssia yhden hinnalla.

Lisäksi saat bonuskurssin sekä Kommunikoinnin tukijat -yhteisön jäsenyyden.

Toimi heti, sillä tarjous päättyy sunnuntaina 8.10.2023 klo 23.59!

Paina tästä ja tilaa kurssit yhteishintaan 95 €

Tilaus sisältää käyttöoikeuden verkkokursseihin yhdeksi vuodeksi.

Ensimmäisen vuoden hinta 95 €. Seuraavien vuosien hinta 50 € / vuosi. Tilauksen voi maksaa maksukortilla tai laskulla. Tilaus on toistaiseksi voimassa oleva ja voit päättää tilauksen milloin tahansa päättymään käynnissä olevan tilausjakson päätteeksi.

Oikeus kommunikointiin -bonusverkkokurssin sekä Kommunikoinnin tukijat -yhteisön käyttöoikeus on voimassa tilausjakson ajan.

Tunnukset on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Mikäli haluat tilata palvelun työyhteisöllesi, ota yhteyttä sähköpostilla [email protected].

"Suosittelisin koulutusta kaikille ihmisten kanssa työskenteleville.

Jo muutamilla helpoilla vinkeillä kuka vaan voi helpottaa kanssakäymistä puhetta tukevia tai korvaavia keinoja käyttävän ihmisen kanssa."

"Olen todella tyytyväinen koulutuksen antiin ja sain paljon vahvistusta omille taidoille."

"Oli mukava, että koulutuksesta sai itselleen viittomapaketin ja materiaalit.

Niiden avulla pääsee palaamaan koulutuksen asioihin helposti."

Hyväksytään tosiasiat...

Puhetta tukevien keinojen opettelu keskellä hektistä arkea on haastavaa...

Selkeä askel askeleelta -malli puuttuu

Netin kautta on paljon tietoa saatavilla, mutta tiedon kerääminen ja jäsentely on tuskastuttavan hidas tapa oppia uutta.

Kouluttautuminen on KALLISTA!

Erilaiset kurssit ja koulutukset antaisivat paljon tietoa ja osaamista, mutta kustannukset nousevat herkästi liian suureksi.

Tiedon vieminen käytäntöön vaikeaa

Uuden oppiminen on inspiroivaa, mutta miten tieto viedään kommunikaatiotilanteisiin? Netin kautta on mahdoton löytää helposti käytäntöön vietävää toimintamallia.

Tutustu Puhetta tukevat keinot osaksi arkea -verkkokoulutukseen

Ainoa suomenkielinen edullinen ja tehokas puhetta tukevien sekä korvaavien keinojen verkkokoulutus.

Tietoa puhetta tukevista keinoista

Ymmärrys puhetta tukevista keinoista ja kyky hyödyntää keinoja kommunikointitilanteissa mahdollistavat kommunikoinnin tukijana toimimisen.

Lisää osaamista ja varmuutta

Kaikkea ei tarvitse osata heti, vaan yksittäisenkin keinon tuominen mukaan keskusteluun lisää molemminpuolista ymmärrystä merkittävästi.

Varmuus kommunikoinnin tukemiseen

Pelkkä keino ei itsessään tuo tuloksia. Opit miten ja millaisissa tilanteissa keinoja on syytä hyödyntää, jotta oikeus kommunikointiin toteutuu.

Liity 1000+ ihmisen joukkoon, jotka ovat osallistuneet Kommunikaatio Ilon koulutuksiin!

40+ koulutusvideota

Kattavat koulutusvideot opettavat tarvittavat keinot, joilla tuet puhetta ja päätöksentekoa.

Kuukausittainen webinaari

Esitä kysymyksiä ja osallistu keskusteluun puhetta tukevien keinojen käytöstä sekä päätöksenteon tukemiseta.

Harjoitteita

Teoriatiedon lisäksi helposti omaksuttavia harjoitteita, joiden avulla voit alkaa välittömästi tukemaan kommunikaatiota ja päätöksentekoa.

Ja paljon muuta!

Selaa alaspäin nähdäksesi, mitä kaikkea koulutus sisältää.

Opit mahdollistamaan kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen

Oikeus kommunikointiin -verkkokurssi

Jokaisella on oikeus kommunikointiin

 • Oikeus kommunikointiin perustuu sekä Suomen Lakiin että kansainväliseen ihmisoikeuslakiin
 • Opit tukemaan kommunikointia, jotta oikeus toteutuu
 • Opit ottamaan keskustelutilanteessa oikean roolin, jotta tukeminen onnistuu

Mitä kommunikointi on?

 • Ymmärrät, mistä kommunikoinnissa pohjimmiltaan on kyse
 • Kykenet havainnoimaan, miten kommunikointi ja sen haasteet näkyvät arjessa
 • Ymmärrät, että kommunikointi on laaja kokonaisuus – paljon muutakin kuin tahdon ja mielipiteen ilmaisua

Toimiva ympäristö kommunikoinnille

 • Opit, millaiset olosuhteet ovat otollisia helpon ja luontevan kommunikoinnin onnistumiselle
 • Saat konkreettisia työkaluja ja harjoitteita toimivan kommunikaatioympäristön luomiseen

Esteettömyys arjessa

 • Ymmärrät, mitä kommunikoinnin esteettömyys on
 • Opit tarkastelemaan esteettömyyttä tasavertaisuutena, yksilöllisyyden huomioimisena sekä erilaisuuden hyväksymisenä
 • Kehität kykyäsi varmistaa, että esteettömyys toteutuu arjessa – kyse on muustakin kuin rampista portaikossa

Muistisääntö PAUSSI

 • Opit muistisäännön, joka auttaa pysähtymään vuorovaikutushetkeen
 • Muistisääntö tukee paremmaksi vuorovaikuttajaksi kehittymistä

Tukiviittomat -verkkokurssi

Tukiviittomat tukevat ilmaisua

 • Saat tietoa siitä, miksi tukiviittomien käyttäminen tukee ilmaisua ja kielenkehitystä
 • Opit käyttämään tukiviittomia arjen vuorovaikutushetkissä

Sormiaakkoset

 • Tutustut sormiaakkosiin
 • Opit, miten saat esiteltyä itsesi sormiaakkosia hyödyntäen tai omalla viittomamerkillä
 • Opit myös ohjaamaan sormiaakkosilla esittäytymisen tukea tarvitsevalle

Aikaan liittyviä viittomia

 • Opit aikaan liittyviä viittomia, kuten viikonpäivät, kuukauden, vuorokaudenajat sekä vuodenajat.
 • Opit myös tukemaan siirtymätilanteita hyödyntäen aikaan liittyviä merkkejä

Tekemistä ja toimintaa

 • Saat mallin, miten erilaisissa tilanteissa havainnollistetaan tekemistä ja toimintaa viittomien avulla
 • Opit arkisiin toimintoihin merkkejä, joita hyödyntää sekä koti- että muissakin toimintaympäristöissä 

Keskusteluhetkiin sisällä ja ulkona

 •  Opit hyödyntämään tukiviittomia erilaisissa keskusteluhetkissä sekä sisällä, että ulkona
 • Käymme läpi mm. värejä, vaatteita, tunteita, paikkoja, ruokia, henkilöitä sekä arkisia ruokia

Kuvat kommunikoinnin tukena -verkkokurssi

Esimerkin ja mallin näyttäminen

 • Opit lisää siitä, mitä mallittaminen on ja miten iso merkitys sillä on kommunikoinnin tukemisessa
 • Opit, miten mallittamisen avulla kuvien käyttö tulee osaksi arkea

Yksittäiset kuvat

 • Opit tekemään ja käyttämään kuvia arjen tilanteissa
 • Opit hyödyntämään kuvia siirtymätilanteiden tukemiseksi

Yksittäisillä kuvilla tukea päätöksentekoon

 • Opit yksittäisiä kuvia hyödyntäviä menetelmiä, joilla voit tukea valintatilanteita ja päätöksentekoa

Toimintataulut

 • Opit hyödyntämään toimintatauluja
 • Opit, mitä toimintataulut ovat ja miten niitä rakennetaan
 • Saat tulostettavaa materiaalia omaan käyttöösi

Kommunikointikansio

 • Saat tietoa kansioiden rakenteista
 • Ymmärrät erilaisten kommunikaatiokansioiden hyödyt
 • Opit, miten kansioita käytetään keskustelutilanteissa

Kommunikoinnin tukijat -yhteisö

Verkkokurssien yhteydestä löytyvä keskustelualue, josta löydät jatkuvasti täydentyvän materiaalipankin.
Saat vinkkejä muiden kokemuksista, voit aloittaa uuden keskustelun sekä osallistua käynnissä oleviin keskusteluihin.
Kommunikoinnin tukijat -yhteisön jäsenillä on Hennan tuki, joten et jää yksin haastavienkaan kommunikaatiotilanteiden kanssa.

Innostus kommunikoinnin tukemiseen

 • Ylläpidämme yhdessä innostusta ja osaamista puhetta tukevien keinojen käyttöön

Osaaminen kasvaa

 • Uudet ideat, joita yhteisössä tuodaan esille, kasvattavat osaamista toimia kommunikoinnin tukijana

Keskustelu yhteisön jäsenten kanssa

 • Yhteisöön kuuluu ihmisiä, jotka ovat kaikki kiinnostuneita kommunikoinnin tukemisesta
 • Keskusteluiden myötä opimme toinen toisiltamme sekä saamme vertaistukea.
PAINA TÄSTÄ JA TILAA KURSSIT YHTEISHINTAAN 95€!

Toimi heti, sillä tarjous päättyy sunnuntaina 8.10.2023 klo 23.59

Tutustu kouluttajaan

Henna Sillanpää

Kommunikaatio ILOn takana olen minä; Henna Sillanpää. Kommunikoinnin tukemisen ilostuttaja.

Valmistuin 2006 talvella lähihoitajaksi ja kymmenen vuotta sen jälkeen puhevammaisten tulkiksi. Ennen yrityksen perustamista toimin viisi vuotta ohjaajana erityisryhmien kansanopistolinjalla, Keski-Pohjanmaan kansanopistolla. Minulla on myös työkokemusta päiväkodilta, vanhustyöstä, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnasta ja asumisyksiköistä.

Perustin yritykseni, Kommunikaatio ILOn elokuussa 2016, halusta ja innosta tehdä työtä
puhevammaisten, kielihäiriöisten sekä heidän läheisten kanssa. Kesällä 2018 valmistuin OIVA-ohjaajaksi, jolloin sain lisää osaamista ja intoa vuorovaikutuksen tukemiseen.

Mitä teen kommunikaatio-ohjaajana?

Tuon iloa ja ratkaisuja kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen haasteisiin, tukemalla puhevammaista tai kielihäiriöistä sekä hänen lähipiiriään. Kohtaan asiakkaan yksilöllisesti, hänen ainutlaatuisuutta tukien ja arvostaen. Löydän ratkaisuja, joilla helpotetaan arkea ja innostutaan kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta.

Olen päivittäin tekemisissä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien kanssa, kuten tukiviittomien, kuvien ja kuvakansioiden, kommunikointisovellusten ja -laitteiden kanssa.

Asiakkaan yksilöllinen tukeminen ensiarvoisen tärkeää

Olen monipuolinen kommunikoinnin tukemisen asiantuntija, joka näkee ihmisen. Minulta ei ideat lopu, sillä olen sinnikäs ja periksiantamaton asiakkaan tukija, joka on valmis kokeilemaan kaikenlaisia ratkaisuja, jotta kommunikointi- ja vuorovaikutushetket olisivat onnistuneita ja ilontäyteisiä :)

        

Katso alta verkkokoulutuksen tilaus- ja käyttöohjeet

 

Verkkokoulutuksen tilaaminen on helppoa ja turvallista. Voit maksaa tilauksen maksukortilla tai laskulla.

Korttimaksujen maksunvälittäjä on kansainvälisesti toimiva ja hyvämaineinen Stripe.

Verkkokurssin käyttäminen onnistuu helposti verkkoselaimella tai mobiililaitteella. Tietoteknisiä erityistaitoja ei tarvita.

Voit käyttää kurssimateriaaleja kätevästi myös Kajabin maksuttomalla mobiiliapplikaatiolla. Applikaation asennus onnistuu:

iPhonella ja iPadilla AppStoren kautta.

Android-laitteilla Play-kaupan kautta.

Yllä olevalta videolta löydät tilausohjeen sekä kurssimateriaalien käyttöohjeen sekä verkkoselaimella että Kajabin mobiiliapplikaatiolla.

PAINA TÄSTÄ JA TILAA KURSSIT YHTEISHINTAAN 95€!

Toimi heti, sillä tarjous päättyy sunnuntaina 8.10.2023 klo 23.59

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

 • Lasten kanssa työskenteleville
 • Kehitysvammaisten kanssa työskenteleville
 • Vanhusten kanssa työskenteleville
 • Perheille, jossa on kommunikoinnissa tukea tarvitseva henkilö
 • Kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään osaamista kommunikaation tukemisessa