Kommunikaatioita tukeva yhdessäolo -verkkokoulutuskokonaisuus

Iloa leikkiin, yhdessäoloon ja kommunikointiin. Koulutus antaa työntekijälle luovia tapoja tukea vuorovaikutusta varhaiskasvatuksessa sekä osaamista, ideoita ja rohkeutta puhetta tukevien keinojen hyödyntämiseen arjessa.

Tämä verkkokoulutus koostuu erilaisista osioista, jotka kaikki sisältävät aluksi yhteisen livekoulutuksen ja sen jälkeen aiheeseen syventävää itsenäistä opiskelua verkkokurssialustan kautta. Koulutuskokonaisuuden kesto noin kuusi viikkoa.

1. osa

 

Kommunikointia ja vuorovaikutusta tukeva toiminta:

  • tietoa toimintatavoista, joilla tuetaan kommunikointia ja vuorovaikutusta
  • mallin ja esimerkin näyttämisen voima
  • miksi ja miten olen tilanteessa, jotta tuen kommunikointia ja vuorovaikutusta

Itsenäisesti opiskeltavaa verkkokurssin kautta:

  • tukiviittomia arkeen

2. osa

 

Kuvat seinältä osaksi toimintaa ja tekemistä:

  • esimerkkejä ja ideoita kuvien hyödyntämisestä
  • visuaaliset merkit tukemassa toimintaa ja yhdessäoloa, tilanteiden ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista

Itsenäisesti opiskeltavaa verkkokurssin kautta:

  • materiaalia omaan arkeen, mistä ja miten?

3. osa

 

Lasten keskinäisen kommunikaation tukeminen:

  • yhdessäolo ja yhteinen leikki opettaa
  • ideoita ja materiaalia yhteisiin leikkihetkiin, joilla tuetaan kommunikointia ja vuorovaikutusta

 

Itsenäisesti opiskeltavaa verkkokurssin kautta:

 

  • leikki ja puhetta tukevat keinot

Koulutuksen toteutus

Tämä koulutuskokonaisuus voidaan toteuttaa joko päiväkotikohtaisesti tai koko kaupungin varhaiskasvatuksen henkilökunnalle.

Koulutuksen materiaali on tilaajan käytössä vuoden ajan. Kaikki livekoulutukset tallennetaan, jolloin jokainen työntekijä voi osallistua koulutukseen ja saada saman tiedon ja taidon.

Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostisi, niin olen sinuun yhteydessä. Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen [email protected] 

Kehitetty yhdessä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa

Kehitimme koulutuskokonaisuuden vastaamaan tarpeita, joita työntekijöillä oli liittyen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen.

Lisätiedon, -osaamisen ja ideoiden tarve on kasvanut kovasti arjessa. Puhetta tukevien keinojen hyödyntämiseen nähdään tarve, mutta kaivataan rohkeutta, vinkkejä ja ajatuksia pohjalle, miksi niiden käyttö olisi tarpeellista.

Kommunikaatio ILOn takana olen minä; Henna Sillanpää.

Kommunikoinnin tukemisen ilostuttaja.

Valmistuin 2006 talvella lähihoitajaksi ja kymmenen vuotta sen jälkeen puhevammaisten tulkiksi. Ennen yrityksen perustamista toimin viisi vuotta ohjaajana erityisryhmien kansanopistolinjalla, Keski-Pohjanmaan kansanopistolla. Minulla on myös työkokemusta päiväkodilta, vanhustyöstä, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnasta ja asumisyksiköistä.

Perustin yritykseni, Kommunikaatio ILOn elokuussa 2016, halusta ja innosta tehdä työtä puhevammaisten, kielihäiriöisten sekä heidän läheisten kanssa. Kesällä 2018 valmistuin OIVA-ohjaajaksi, jolloin sain lisää osaamista ja intoa vuorovaikutuksen tukemiseen.

Haluan innostaa, rohkaista ja opettaa sinua hyödyntämään puhetta tukevia keinoja arjessasi. Puhetta tukevien keinojen avulla annettu visuaalinen tuki auttaa sekä ilmaisemaan, että mahdollistaa sinun ilmaisun ymmärtämisen. Koko ajan nousee tärkeämmäksi se, että jokaisen oma mielipide pitää saada kuuluviin. 

Vuorovaikutustilanteessa oleminen sekä erilaiset puhetta tukevat keinot voivat olla mahdollistamassa kuulluksi tulemisen sekä vaikuttamisen omaan elämään liittyviin asioihin. 

Henna Sillanpää, Kommunikaatio ILO
Kouluttaja