Esteettömyys ja saavutettavuus Kommunikaatio ILOssa

 

Mitä esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittaa Kommunikaatio ILOn palveluissa ja asiakastyössä?

 

Kommunikaatio ILOn palveluissa edistetään kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen esteettömyyttä sekä kielellistä saavutettavuutta. Meille on tärkeää se, että jokainen voi tulla kuulluksi. Haluamme luoda yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa sekä rakentaa lisää ympäristöjä, joissa jokaisella on mahdollisuus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.

 

Kommunikoinnin esteettömyys ja kielellinen saavutettavuus

 

Keskusteluhetki on silloin esteetön, kun kommunikoidaan tavoilla, joita kumpikin tai kaikki voivat ymmärtää kommunikointi tilanteessa. Ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista voidaan tukea puhetta tukevilla keinoilla, mikäli puhuttua viestiä on vaikea ymmärtää tai puhuminen on syystä tai toisesta vaikeaa. 

Kommunikaatio ILO tuottaa kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta, jossa opetetaan vaihtoehtoisten kommunikointikeinojen hyödyntämistä silloin, kun puheen tuottaminen tai ymmärtäminen on vaikeaa. Ohjaamme tukiviittomien, kuvien käytön, piirtämisen, sovellusten sekä vuorovaikutustaitojen vahvistamista arkeen. Kommunikaatio-opetuksissa ja -ohjauksissa tuetaan sekä puhevammaista, että hänen lähellä olevia henkilöitä, jotta kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen mahdollistuu.

Me toteutamme kommunikaatio-opetukset ja ohjaukset aina yksilöllisesti vastaamaan tukea tarvitsevan tarpeita ja arjen tilanteita. Huomioimme yksilöllisyyden ohjaamalla puhetta tukevaa keinoa, jota asiakkaan on mahdollisuus hyödyntää, rakentamalla materiaalia juuri kyseisen asiakkaan arkeen sekä toteuttamalla ohjauksen hänen toimintaympäristöön, kuten esimerkiksi kotiin, päiväkotiin, kouluun tai asumisyksikköön.

Kielellistä saavutettavuutta pyritään edistämään myös puhetta tukevien keinojen koulutuksissa työyhteisöille sekä verkkokursseilla yksityisille henkilöille. Puhetta tukevien keinojen hyödyntäminen on vaikeaa, mikäli siihen ei saa opetusta ja ohjausta. Me toteutamme innostavia koulutuksia ja kursseja, jotta jokaisella on mahdollisuus oppia hyödyntämään vaihtoehtoisia ilmaisukeinoja sekä tukea kommunikointia ja vuorovaikutusta.

Verkkokurssit ->  https://verkkokoulutus.kommunikaatioilo.fi/

 

Vuorovaikutuksen esteettömyys

 

Esteettömyys vuorovaikutuksessa tarkoittaa sitä, että kaikilla on ominaisuuksistaan riippumatta mahdollisuus toimia ja osallistua tasavertaisesti muiden kanssa. Huomion kiinnittäminen ympäristöön, aistitoimintoihin, kanssakäymiseen ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin auttaa tekemään tilanteesta esteettömän. Tietoisuus eri asioiden vaikutuksesta yhteiseen tilanteeseen auttaa onnistumaan ja toimimaan tasavertaisesti.

Kommunikaatio ILOn kehittämä Vilo-vuorovaikutuspassi on sovellus, jonka avulla voidaan tehdä näkyväksi asioita, jotka mahdollistavat vuorovaikutushetken onnistumisen. Tieto tuen tarpeista, ympäristön vaikutuksista, mieltymyksistä sekä taidoista ja kyvyistä lisää vuorovaikutus- ja keskustelukumppanin ymmärrystä tukea tarvitsevasta. 

Vilo-vuorovaikutuspassi -> https://vuorovaikutuspassi.fi/

 

Vuoden erityinen yrittäjä -kilpailun finalisti

 

Kommunikaatio ILO on valittu Nordean järjestämän Vuoden erityinen yrittäjä -kilpailun finalistiksi. Kilpailu on suunnattu yrityksille, joiden liiketoiminta tai ratkaisu luo yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa vammaisille henkilöille. Lue lisää Nordean järjestämästä kilpailusta sekä muista finalisteista: 


https://www.nordea.com/fi/media/2024-05-03/vuoden-erityinen-yrittaja-kilpailun-kolme-finalistia-valittu-mukaan-haki-yli-30-yritysta 

 

 

Henna Sillanpää

Kommunikaatio-ohjaaja, yrittäjä

Kommunikaatio ILO 

Tilaa uutiskirjeemme – saat Haluan tukea ilmaisua -materiaalin

Täytä alla oleva lomake ja saat videomateriaalin heti itsellesi.

Pyydämme sähköpostiosoitettasi, sillä sähköpostiosoite toimii kirjautumistunnuksena verkkokurssille. Osoitteesi on turvassa, sillä emme tykkää roskapostista. Tietojasi ei myöskään luovuteta ulkopuolisille tahoille. Äänitteen lataamisen jälkeen sinulle saatetaan kohdentaa Facebook- ja Google-mainontaa ajankohtaisista AAC-keinoihin liittyvistä aiheista sekä tarjoamistamme kursseista. Mikäli et jostain syystä halua nähdä mainoksiamme, voit halutessasi piilottaa ne. Löydät ohjeet mainosten piilottamisesta sen sivuston ohjeista, jossa mainoksia näytetään. Tulemme toisinaan lähettämään sinulle ideoita ja ajatuksia AAC-keinojen hyödyntämisestä sähköpostin välityksellä. Osa viesteistä voi sisältää tarjouksia. Halutessasi voit lopettaa lähettämiemme sähköpostien vastaanottamisen painamalla minkä tahansa lähettämämme viestin alaosassa sijaitsevaa unsubscribe-painiketta.