Kaikki hyötyvät puhetta tukevista keinoista

Puhetta tukevista menetelmistä on hyötyä monille ihmisille eri elämäntilanteissa.

Olipa kyseessä sitten lapsi, jolla on puhe- tai keskittymisvaikeuksia. Aikuinen, joka tarvitsee apua ymmärtämiseen ja ymmärretyksi tulemiseen tai vanhus, jonka ilmaisutapa muuttuu esimerkiksi muistisairauden myötä, puhetta tukevat keinot tarjoavat mahdollisuuden ilmaista itseään ja ymmärtää ympäröivää maailmaa.

Kun otamme käyttöön puhetta tukevia menetelmiä arjessa, avaamme oven parempaan ymmärrykseen ja vuorovaikutukseen. Puhetta tukevat keinot eivät vain tarjoa vaihtoehtoisen tavan kommunikoida, vaan myös vahvistavat yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja ymmärrystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Puhetta tukevat keinot ovat erilaisia menetelmiä, jotka auttavat ihmisiä ilmaisemaan itseään, kommunikoimaan ja ymmärtämään paremmin toisiaan. Näihin keinoihin kuuluvat esimerkiksi tukiviittomat, kuvien hyödyntäminen, kommunikaation apuvälineet ja muut ratkaisut, jotka tukevat vuorovaikutusta tilanteissa, joissa voi olla vaikea tulla kuulluksi ja ymmärretyksi puhutun viestin kautta. Puhetta tukevat keinot pyrkivät edistämään ymmärtämistä ja kommunikaatiota erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa.

Kaikki hyötyvät puhetta tukevista keinoista, olipa kyse sitten oppimisesta, työelämästä tai mistä tahansa arjen vuorovaikutustilanteista. Puhetta tukevia keinoja voi hyödyntää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- Puhevaikeudet: Henkilöt, joilla on puheongelmia esimerkiksi puhevian, äänihäiriön tai kehitysviiveen takia, voivat hyötyä puhetta tukevista keinoista.

- Keskittymisvaikeudet: Lapset tai aikuiset, joilla on vaikeuksia keskittyä ja ilmaista itseään sanallisesti, voivat käyttää kuvia tai muita apuvälineitä kommunikaation helpottamiseksi.

- Erityistarpeet: Yksilöt, joilla on erityistarpeita, kuten autismikirjon häiriöitä tai kielellisiä vaikeuksia, voivat hyötyä puhetta tukevista menetelmistä kommunikoinnissa ja vuorovaikutustilanteiden ymmärtämisessä.

Muistisairaudet: Vanhukset, joilla on muistisairauksia, saattavat kohdata vaikeuksia ilmaista itseään perinteisin sanoin, ja puhetta tukevat keinot voivat auttaa heitä kommunikoimaan paremmin.

- Koulutusympäristöt: Opetustilanteissa puhetta tukevia keinoja voidaan käyttää oppilaiden oppimisen tukemiseen ja vuorovaikutuksen parantamiseen.

- Työympäristöt: Työpaikoilla puhetta tukevat keinot voivat olla hyödyllisiä kommunikaatiossa erilaisten työntekijöiden kanssa, edistäen avoimuutta ja ymmärrystä.

- Yleiset vuorovaikutustilanteet: Puhetta tukevia menetelmiä voidaan soveltaa monissa arjen tilanteissa, kuten kaupassa, lääkärikäynneillä tai sosiaalisissa tapahtumissa, helpottamaan viestintää eri yksilöiden kanssa.

Kouluttautuminen puhetta tukevien keinojen käyttöön ei hyödytä ainoastaan niitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea arjessa, vaan se luo myös vahvemman ja yhtenäisemmän ympäristön kaikille, sillä oikeus kommunikointiin ja vuorovaikutukseen kuuluu jokaiselle lapsesta vanhukseen.

Mikäli kaipaat tietoa ja osaamista kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseen sekä puhetta tukvien keinojen hyödyntämiseen, tutustu lisää Kommunikaatio ILOn verkkokursseihin:

Kommunikaatio ILO | Verkkokurssit 

Mikäli työyhteisöösi kaivataan osaamista siitä MIKSI ja MITEN kommunikointia ja vuorovaikutusta voidaan tukea puhetta tukevien keinojen avulla, ota yhteyttä sähköpostitse [email protected] niin voidaan miettiä yhdessä koulutus, joka vastaa sinun työyhteisösi tarpeisiin ja toiveisiin.

 

Henna Sillanpää,

Kommunikaatio-ohjaaja,

Kommunikaatio ILO Oy

Tilaa uutiskirjeemme – saat Haluan tukea ilmaisua -materiaalin

Täytä alla oleva lomake ja saat videomateriaalin heti itsellesi.

Pyydämme sähköpostiosoitettasi, sillä sähköpostiosoite toimii kirjautumistunnuksena verkkokurssille. Osoitteesi on turvassa, sillä emme tykkää roskapostista. Tietojasi ei myöskään luovuteta ulkopuolisille tahoille. Äänitteen lataamisen jälkeen sinulle saatetaan kohdentaa Facebook- ja Google-mainontaa ajankohtaisista AAC-keinoihin liittyvistä aiheista sekä tarjoamistamme kursseista. Mikäli et jostain syystä halua nähdä mainoksiamme, voit halutessasi piilottaa ne. Löydät ohjeet mainosten piilottamisesta sen sivuston ohjeista, jossa mainoksia näytetään. Tulemme toisinaan lähettämään sinulle ideoita ja ajatuksia AAC-keinojen hyödyntämisestä sähköpostin välityksellä. Osa viesteistä voi sisältää tarjouksia. Halutessasi voit lopettaa lähettämiemme sähköpostien vastaanottamisen painamalla minkä tahansa lähettämämme viestin alaosassa sijaitsevaa unsubscribe-painiketta.