Poistetaan esteitä luomalla mahdollisuuksia

Tässä blogitekstissä avaan ajatuksiani siitä, miksi koen, että mikään kommunikointimenetelmä ei yksistään tuo ratkaisua kommunikointitilanteisiin. Eikä varsinkaan kommunikoinnin haasteisiin. Tuon esille, miten voisimme esteitä poistamalla luoda mahdolisuuksia onnistuneelle kommunikoinnille.

 

Kohtaaminen

Lähdetään ihan alusta liikkeelle. Mitä tapahtuu kahden ihmisen välillä, kun he keskustelevat? Aluksi tapahtuu kohtaaminen. Ennen kuin keskustelua ja kommunikointia ihmisten välillä tapahtuu, tapahtuu kohtaaminen. Ensimmäinen este onnistuneelle kommunikointitilanteelle voi saada alkunsa jo siinä, sillä se, miten kohdataan, luo pohjan sille, miten vuorovaikutustilanne lähtee toimimaan.

Arvostava ja toisen huomioon ottava kohtaaminen mahdollistaa sen, että vuorovaikutus voi onnistua ja tilanteessa on kummankin hyvä olla. Kohtaamiseen sisältyy toisen näkemistä ihmisenä ja yksilönä. Vaikka kohtaisimme haastavassa tilanteessa tai haastavasti käyttäytyvän henkilön tai olisimme saaneet ihmisestä ennakkoon tietoja, arvostavassa kohtaamisessa nähdään silti ihminen ensivaikutelman ja ennakkoluulojen takana. 

 

Vuorovaikutus

Toinen este onnistuneelle kommunikoinnille voi tapahtua silloin, kun emme ole tilanteessa ja vuorovaikutuksessa läsnä. 

Vuorovaikutus on kahden tai useamman ihmisen välinen vaikutussuhde, jossa kumpikin vaikuttaa toiseen. Asenteet, kiinnostus ja toisen hyväksyminen sekä tilanteessa läsnäoleminen vaikuttavat siis hetken onnistumiseen. Kun pysähdymme, annamme aikaa ja läsnäoloa, voimme onnistua.   

 

Yhteys

Arvostava kohtaaminen ja läsnäolo vuorovaikutustilanteessa luo pohjaa sille, että voimme saada yhteyden. Mikäli jompikumpi näistä ei onnistu, yhteyden saaminen henkilöön voi tuntua vaikealta ja raskaalta. Silloin yhteyden saaminen voi tuntua esteeltä sille, että kommunikointi voisi onnistua. 

Yhteys muodostuu turvallisuuden tunteesta ja luottamuksesta, joka saadaan aikaiseksi kohtaamisessa ja siinä, miten vaikutamme toisiimme vuorovaikutustilanteessa. Yhteyden saaminen puolestaan mahdollistaa sen, että kommunikointi ja keskustelu voi toteutua ja onnistua ja se voi olla vastavuoroista. 

Yhteyden luomiseen auttaa se, että on aidosti kiinnostunut toisesta ja osoittaa uteiaisuutta toisen tavoista olla vuorovaikutuksessa ja kommunikoida. 

 

Kommunikointi

Kommunikointi on viestintää eli ajatusten, tunteiden, mielipiteiden, havaintojen, kokemusten ja aikomusten jakamista ja vastaanottamista. Puhe on yksi tapa kommunikoida. Sen lisäksi on paljon muita tapoja, joilla voi ilmaista ja viestiä, kuten eleet, ilmeet, katse, toiminta, kuvat, viittomat, piirtäminen, bliss-kieli sekä erilaiset sovellukset. 

Voidaan siis ajatella, että kaikki toiminta on kommunikointia. Jos ajattelemme, että vain puhuminen on hyväksytty tapa ilmaista, luomme kommunikoinnin onnistumiselle ison esteen. Erilaisten ilmaisukeinojen pitäminen yhtä hyvinä ja arvokkaina, mahdollistaa jokaisen kuulluksi tulemisen. 

Kun näemme kaikki ilmaisutavat yhtä hyväksyttyinä, voimme luoda ympäristöjä, joissa mahdollistetaan kommunikointi erilaisilla tavoilla. Kommunikoinnin mahdollistaminen voi näyttää arjessa siltä, että me näytämme mallia, pidämme kuvia esillä ja saatavilla, teemme ilmaisun näkyväksi, jotta sitä on helpompi ymmärtää ja olemme tietoisia siitä, miten voimme olla tilanteessa, jotta jokainen tulee ymmärretyksi. 

 

Tukeminen

Onkin tärkeä olla tietoinen siitä, minkälaisilla ympäristön muutoksilla tai toimintatavoilla voimme tukea, jotta kumpikin henkilö voi keskustelutilanteessa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Tukemisen tavoista ja tarpeista tietämättömyys voi olla esteenä yhteisen tilanteen onnistumiselle. 

Tukeminen voi joissain tilanteissa tarkoittaa mallin näyttämistä kuvien käytöstä. Tukeminen voi olla puhuttujen asioiden piirtämistä näkyväksi. Tukeminen voi olla rauhassa olemista vierellä ja kuuntelemista tai hiljaisten hetkien pitämistä, jolloin antaa mahdollisuuden ilmaisulle.

On hyvin yksilöllistä se, minkälaista tukea kenellekin annetaan, jotta vuorovaikutus ja kommunikointi onnistuu. Siksi jo toimivista tavoista tai onnistuneista hetkistä on tärkeä tulla tietoiseksi ja tehdä myös muut tietoiseksi, jotta onnistumisia ja hyviä hetkiä saadaan enemmän arkeen.  

 

Tiivistelmä:

Pelkän kommunikointimenetelmän, kuten kuvakansion tuominen keskustelutilanteeseen ei välttämättä riitä takaamaan onnistunutta kommunikointia. Tarvitaan arvostava kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteys sekä erilaisten kommunikointikeinojen hyväksyminen ja arvostaminen.

Toiset ihmiset tarvitsevat lisäksi tukea siihen, että he pystyvät ilmaista itseään, tulla kuulluksi ja ymmärtää tilanteita, mistä puhutaan. Kun kohtaamme ihmisen arvostavasti, olemme vuorovaikutuksessa läsnä ja saamme luottamuksellisen yhteyden, tulemme tietoiseksi hänen tavoista olla tilanteessa ja kommunikointihetkessä. Kun pidämme kaikkia ilmaisukeinoja yhtä hyvinä ja arvokkaina, voimme luoda mahdollisuuksia onnistuneille kommunikointitilanteille. 

 

Kommunikaatio-ohjaaja

Henna Sillanpää

 

Tilaa uutiskirjeemme – saat Haluan tukea ilmaisua -materiaalin

Täytä alla oleva lomake ja saat videomateriaalin heti itsellesi.

Pyydämme sähköpostiosoitettasi, sillä sähköpostiosoite toimii kirjautumistunnuksena verkkokurssille. Osoitteesi on turvassa, sillä emme tykkää roskapostista. Tietojasi ei myöskään luovuteta ulkopuolisille tahoille. Äänitteen lataamisen jälkeen sinulle saatetaan kohdentaa Facebook- ja Google-mainontaa ajankohtaisista AAC-keinoihin liittyvistä aiheista sekä tarjoamistamme kursseista. Mikäli et jostain syystä halua nähdä mainoksiamme, voit halutessasi piilottaa ne. Löydät ohjeet mainosten piilottamisesta sen sivuston ohjeista, jossa mainoksia näytetään. Tulemme toisinaan lähettämään sinulle ideoita ja ajatuksia AAC-keinojen hyödyntämisestä sähköpostin välityksellä. Osa viesteistä voi sisältää tarjouksia. Halutessasi voit lopettaa lähettämiemme sähköpostien vastaanottamisen painamalla minkä tahansa lähettämämme viestin alaosassa sijaitsevaa unsubscribe-painiketta.