Tavoitteena ymmärretyksi tuleminen

Välillä on hyvä pysähtyä ja pohtia muutamia kysymyksiä:

 • Mitä tulevaisuudelta haluaa ja miksi?
 • Mikä voisi olla tavoittelemisen arvoinen asia?
 • Miten siihen päästään ja mistä toiminnasta aloitetaan?

Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä meille kaikille. Myös kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiselle on hyvä asettaa tavoitteita – kuten teimme eräässä työyhteisössä.

Mietimme työyhteisön kanssa tulevalle puolelle vuodelle tavoitteen, joka auttaisi heitä pitämään kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemisen tärkeänä ja mielessä. Käytin keskustelun tukena tämän tekstin artikkelikuvana olevaa pohjaa.

Tein paperille kolmen portaan askelmat ja ylimmäiselle tikku-ukon, joka hehkuttaa onnistumistaan. Kirjoitin paperille lauseen alut: 

Haluamme, että___________

Jotta______________ 

Esitin kysymyksen:

 • Miten haluaisitte, että puolen vuoden päästä henkilön kommunikointi ja vuorovaikutus sujuisi?
 • Mikä on se muutos, joka on tapahtunut tästä päivästä puolen vuoden päähän? 

Tavoitteeksi muodostui:

Haluamme, että kesällä henkilö kokee tulevansa ymmärretyksi. 

Esitin jatkokysymyksen: MIKSI?

Pyysin työyhteisöä miettimään lausetta eteenpäin...

Jotta... turhautumisia ei tulisi sen takia, että emme ymmärrä henkilön viestiä.

Kun tavoite saatiin kirjattua, mietimme miten tavoitteeseen voisi päästä.

 • Mitä vaatisi, jotta tavoite voisi onnistua?
 • Mitä heidän pitäisi työntekijöinä tehdä, jotta tavoitteeseen voisi päästä?

Esille nousi monta asiaa, jotka aseteltiin askeliksi paperin portaille.

Näitä asioita kirjattiin ensimmäisen portaan alle:

 • Käytetään arjessa jo opittuja tukiviittomia, jotta henkilö oppii hyödyntämään niitä ilmaisukeinona
 • Käytetään kuvia arjessa ilmaisun tukena, ei pelkästään arjen hahmottamiseen, vaan näytetään mallia kuvilla ilmaisemisesta
 • Ollaan vuorovaikutuksessa ja näytetään eleillä ja ilmeillä, että halutaan kuulla mielipide ja ollaan kiinnostuneita

Toisen portaan alle kirjasimme:

 • Opetellaan uusia tukiviittomia arjen tilanteiden ja vuodenaikojen mukaan, esim. kun mennään retkelle, opetellaan siihen liittyvä muutama uusi viittoma. Kun vuodenaika vaihtuu, opetellaan siihen liittyviä viittomia. Kun lisätään arkeen kuvia, tutustutaan niihin yhdessä uteliaina.
 • Toisen portaan asioihin mietimme yhdessä myös hyvin konkreettisia asioita, miten he voisivat varmistaa sen, että uusien merkkien opettelemista tapahtuu. Mietimme viikon viittomaa tai -kuvaa. Mietimme erilaisia pelejä ja leikkejä, joiden kautta uusia juttuja pääsisi lisäämään arkeen.

Kolmannen portaan alle mietimme

 • Miltä tilanne näyttää ja tuntuu sekä henkilöstä, että työntekijöistä kesällä 2023?
 • Miltä arki näyttää ja miten se sujuu?

Näitä asioita nousi muun muassa esille:

 • Henkilöllä on taitoja ilmaista itseään, koska hän on saanut siihen mallia työntekijöiltä
 • Turhautumisia on vähemmän, koska ymmärrämme henkilön viestiä ja hän meidän

Keskusteleminen ja asioiden avaaminen konkreettisesti paperille on usein todella hyvä tapa varmistaa, että muutosta haluttuun ja toivottuun suuntaan tapahtuu tulevaisuudessa.

Tavoitteiden asettaminen ja asioista puhuminen sai tässä työyhteisössä henkilöt innostumaan askelista, joita he pääsevät toteuttamaan yhdessä.  Konkreettiset askeleet auttoivat ymmärtämään sitä, että kaikkea ei tarvitse tehdä nyt, vaan edetään askel kerralla :) 

Kommunikaatio-ohjaaja
Henna Sillanpää

Tilaa uutiskirjeemme – saat Haluan tukea ilmaisua -materiaalin

Täytä alla oleva lomake ja saat videomateriaalin heti itsellesi.

Pyydämme sähköpostiosoitettasi, sillä sähköpostiosoite toimii kirjautumistunnuksena verkkokurssille. Osoitteesi on turvassa, sillä emme tykkää roskapostista. Tietojasi ei myöskään luovuteta ulkopuolisille tahoille. Äänitteen lataamisen jälkeen sinulle saatetaan kohdentaa Facebook- ja Google-mainontaa ajankohtaisista AAC-keinoihin liittyvistä aiheista sekä tarjoamistamme kursseista. Mikäli et jostain syystä halua nähdä mainoksiamme, voit halutessasi piilottaa ne. Löydät ohjeet mainosten piilottamisesta sen sivuston ohjeista, jossa mainoksia näytetään. Tulemme toisinaan lähettämään sinulle ideoita ja ajatuksia AAC-keinojen hyödyntämisestä sähköpostin välityksellä. Osa viesteistä voi sisältää tarjouksia. Halutessasi voit lopettaa lähettämiemme sähköpostien vastaanottamisen painamalla minkä tahansa lähettämämme viestin alaosassa sijaitsevaa unsubscribe-painiketta.